Envirospace is een in Eindhoven gevestigd onafhankelijk adviesbureau met een jarenlange kennis van de wet- en regelgeving op de milieuthema's. Envirospace streeft ernaar helder en duidelijk met u te communiceren. Dit om uw zorgen omtrent de complexe wet- en regelgeving van heden ten dage uit uw handen te nemen zodat u verder kunt met uw dagelijks bezigheden.

Voor bedrijven, overheden en adviseurs worden milieuonderzoeken uitgevoerd en gecontroleerd. Dit op de specialistische vakgebieden van geluid, bodem, geur, luchtkwaliteit, externe veiligheid en water. Dit voor de onderdelen milieu en ruimtelijke ordening.

Geluidmetingen worden verricht bij klachtensituaties, evenementen, horecaprojecten, bouwprojecten en voor van de bepaling van het referentieniveau van het omgevingsgeluid.

Ook het maken van geluidberekeningen, QRA's, het beoordelen van milieurapporten en het opstellen van adviezen en nadere eisen behoort tot de mogelijkheden.

Door de kennis van de jurisprudentie op deze thema's behoort het opstellen van zienswijzen, bezwaar-, beroep- en verweerschriften eveneens tot de mogelijkheden.

EnviroSpace, voor uw ruimte!

         info@envirospace.nl           Algemene Voorwaarden                06 - 27 44 83 10                Disclaimer en Privacy               © EnviroSpace 2017